Pamiętaj przedsiębiorco – od 13 października 2019 r. – obowiązuje zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR (beneficjentem rzeczywistym będzie osoba, która sprawuje bezpośrednią bądź pośrednią kontrolę nad klientem, mająca decydujący wpływ na podejmowane przez niego działania).

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z marca 2018 implementuje dyrektywę UE 2015/849. Na jej podstawie powstanie w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

  • Co to oznacza:

Do CRBR należy przekazać dwie kategorie informacji:

1. dane o spółce (nazwa, forma organizacyjna, siedziba, nr KRS, NIP),

2. dane o beneficjencie rzeczywistym spółki (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL lub data urodzenia w razie braku PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach).

  • Kto ma przekazać dane i kiedy:

Spółki, które w momencie uruchomienia rejestru są już wpisane do KRS, mają na zgłoszenie danych 6 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianych przepisów, zatem do 13 kwietnia 2020 roku.

Natomiast Spółki, które będą zawiązywane po dniu wejścia w życie nowych przepisów będą miały czas na zgłoszenie danych w ciągu 7 dni od ich wpisu do KRS.

  • Jak to zrobić:

Zgłoszenia należy dokonać, za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do obsługi rejestru. Zgłoszenia w formie elektronicznej dokonuje osoba reprezentująca spółkę.

Na spółkę, która nie zgłosiła informacji o beneficjentach rzeczywistych w wymaganym terminie może być nałożona kara do 1 000 000 zł.