INFORMACJE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Radca prawny Natalia Lachowicz prowadząca działalność gospodarczą w ramach kancelarii radcy prawnego Natalii Lachowicz KL Kancelaria prawna jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) w zakresie danych związanych z korzystaniem ze strony Internetowej kl-kancelaria.pl oraz współadministratorem danych osobowych związanych z korzystaniem z fanpage na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/KL-Kancelaria-Prawna-101149981274497/. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem do korespondencji: ul. Rymarska 47/9, 53-206 Wrocław adresem e-mailowym: sekretariat@kl-kancelaria.pl lub numerem telefonu: 537 819 165.

 3. KL Kancelaria prawna z siedzibą we Wrocławiu przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 4. KL Kancelaria prawna nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania, nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom.

 5. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dane przetwarzają wyłącznie upoważnione do tego osoby, zgodnie z ich zakresem obowiązków. Nie wykorzystujemy danych w innym celu niż zostały zebrane.

 6. Na podstawie RODO, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez KL Kancelaria prawna przysługuje Państwu prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych lub (co do niektórych danych) do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o przestrzeganie zasad wynikających z RODO, w szczególności dbamy o ochronę prywatności i przetwarzanie danych zgodnie z prawem, staramy się zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, przetwarzania takiej ilości danych, jaka jest niezbędna do realizacji celów, np. wykonania umowy, umożliwienie osobom, których dane dotyczą, wykonywania ich praw w zakresie przetwarzanych danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przetwarzanie danych przez taki okres, jaki jest niezbędny lub wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż jest to potrzebne lub wymagane, przetwarzanie w taki sposób, aby zachować prawidłowość danych.

 2. W celu umożliwienia Ci użytkowania Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie:
W zakładce Sprawdź Umowę znajduje się formularz, za pośrednictwem którego możesz wysłać do nas wiadomość z pytaniem lub prośbą o konsultację. Aby to zrobić, musisz podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, ewentualnie numer telefonu. Twoje dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi na zadane pytanie albo w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości wyraziłeś taką preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony:
W tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. Twoje dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie są jednak nigdzie zapisywane.

 1. Poza Stroną Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji. Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Może to mieć miejsce, gdy świadczymy (lub świadczyliśmy w przeszłości) na Twoją rzecz usługi pomocy prawnej, albo gdy dopiero rozważasz skorzystanie z naszych usług. Możemy skontaktować się z Tobą również w sytuacji, gdy jesteś stroną prowadzonego przez nas postępowania, pracownikiem, współpracownikiem, czy kontrahentem naszego Klienta albo naszym usługobiorcą. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli to Ty zapoczątkowałeś rozmowę, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (rt.. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zawarcie i wykonanie umowy. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami, dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane te zostały zgromadzone

Wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków. Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się opisanych wyżej obowiązków.

Cele archiwalne i dowodowe. Twoje dane mogą być przetwarzane ponadto w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych. Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO). Będą one przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Cookies są to małe pliki zapisywane na Państwa urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. KL Kancelaria prawna wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies w zakresie, aby strona mogła prawidłowo działać. Dzielą się one na pliki cookies stałe, które jak sama nazwa wskazuje, na dłużej pozostają w przeglądarce i zachowują informacje o np. optymalnym dla Państwa układzie strony oraz na pliki cookies sesyjne, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy korzysta się z przeglądarki. Znikają one zaraz po zamknięciu strony, są to pliki niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę Internetową www.kl-kancelaria.pl wyłącznie w celu utrzymania sesji – kiedy odwiedzacie Państwo stronę, a także w celu zapewnieniu odpowiedniego wyświetlania strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystacie.

 3. KL Kancelaria prawna nie wykonuje w związku z tymi plikami żadnych operacji, w szczególności nie wykorzystuje plików cookies w celach marketingowych ani analitycznych.

 4. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą dostępnych opcji przeglądarkowych. Wedle naszej wiedzy każda z przeglądarek Internetowych posiada opcje usunięcia plików cookies i w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z tej możliwości. Przykładowo:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

 1. Administratorem strony Internetowej www.kl-kancelaria.pl jest Radca prawny Natalia Lachowicz prowadząca działalność gospodarczą w ramach kancelarii radcy prawnego Natalii Lachowicz KL Kancelaria.

KONTAKT

W razie pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: KL Kancelaria prawna e-mail: sekretariat@kl-kancelaria.pl