Przestępstwo uprowadzenia dziecka zostało stypizowane w art. 211 kk.  Do Sądu Najwyższego wpłynęło jednak zapytanie, które dotyczyło dość często pojawiającego się poważnego problemu w rozbitych rodzinach, nierzadko  przed lub podczas rozwodu, a mianowicie czy podmiotem przestępstwa określonego w art. 211 k.k. może być rodzic dziecka, posiadający nad nim pełną  władzę rodzicielską?

Zgodnie w orzeczeniem  Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2019 r. (I KZP 7/19),  rodzice (lub jeden z nich),dopóki przysługuje im pełnia władzy rodzicielskiej, nie mogą być podmiotami przestępstwa z art. 211 k.k., mogą stać się nimi dopiero wówczas, gdy zostaną tej władzy pozbawieni lub zostanie ona im ograniczona, czy też zawieszona.