Wyrok TSUE dał zielone światło sądom krajowym do tego, żeby niekorzystne zapisy dotyczące przewalutowania nie wiązały kredytobiorców frankowych.

  • Co daje Ci wyrok TSUE?

Ułatwi dochodzenie Twoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  • Czy wyrok TSUE jest wiążący dla sądów krajowych?

Formalnie nie jest wiążący. Jest to jednak pewna wykładnia, którą sądy krajowe powinym respektować, przy wydawaniu wyroków.

  • Co możesz teraz zrobić?

Przeanalizować zapisy umowy, którą podpisałeś z Bankiem.

Skierować sprawę na drogę postępowania sądowego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ UMOWĘ

E- mail: sekretariat@kl-kancelaria.pl