Wypadek komunikacyjny, a zadośćuczynienie

Jeśli straciłeś osobę najbliższą na wskutek wypadku komunikacyjnego, bądź sam jesteś poszkodowanym w wyniku wypadku, to prawdopodobnie oprócz odszkodowania przysługuje Ci roszczenie z tytułu zadośćuczynienia.

Czym jest zadośćuczynienie?

Jest to forma pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej tj. szkody w postaci ujemnych przeżyć, cierpień fizycznych lub psychicznych, wynikających ze zdarzenia które tą szkodę spowodowały.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy.

Poszkodowany może ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak i o odszkodowanie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2004 r., sygn. akt V CK 282/03 o wysokości należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy: stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności. Ocena sądu w tym względzie powinna się opierać na całokształcie okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników, jak np. wiek poszkodowanego i postawa sprawcy.

Zatem wysokość przysługującego zadośćuczynienia zależy od okoliczności danej sprawy. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja sprawa kwalifikuje się pod zadośćuczynienie, skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie ją przeanalizujemy.

Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku, albo znasz kogoś komu moglibyśmy pomóc w dochodzeniu jego praw, skontaktuj się z nami! Chętnie podejmiemy współpracę.