Odpowiedzialność pracodawcy

Kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy pracownik podczas wykonywania pracy [...]