Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od [...]