Obsługa prawna przedsiębiorców

Zapewniamy doradztwo oraz obsługę prawną na każdym etapie funkcjonowania spółek oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Zakres świadczonych usług:

 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności jak i bieżąca obsługa spółki
 • Przygotowanie uchwał, umów, statutów
 • Sporządzenie umów
 • Negocjacje umów
 • Windykacja wierzytelności
 • Zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Ochrona prawa własności intelektualnej

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak również prowadzeniem postępowań rejestrowych przed Urzędem Patentowym.

Zakres świadczonych usług:

 • Spory z zakresu praw autorskich, praw do nazwy, znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną
 • Umowy przenoszące prawa własności intelektualnej
 • Umowy licencyjne
 • Pomoc w uzyskaniu ochrony praw własności przemysłowej

Sprawy odszkodowawcze

Skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, świadcząc kompleksową pomoc na etapie przedsądowym jak i sądowym

Zakres świadczonych usług:

 • Analiza sprawy i zebranie dokumentacji
 • Oszacowanie roszczeń
 • Zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela
 • Negocjacje z zakładem ubezpieczeń
 • Zgłoszenie roszczeń do sądu
 • Reprezentacja przed sądem

Świadczymy pomoc w sprawach wynikających z:

 • Wypadków komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie
 • Błędów medycznych
 • Szkody lotniczej
 • Szkody z OC
 • Naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej jak i firmy
 • Innych sprawach

Ochrona Praw Kobiet

Działając z myślą o kobietach, świadczymy kompleksową pomoc prawną dostosowaną indywidualnie do potrzeb naszych klientek.

Zakres świadczonych usług:

Sprawy rodzinne:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Alimenty
 • Sposób uregulowania kontaktów z dziećmi
 • Władza rodzicielska
 • Podział majątku

Pomoc przy sprawach takich jak:

 • Przemoc domowa
 • Przemoc seksualna
 • Nękanie, stalking
 • Molestowanie, dyskryminacja ze względu na płeć
Dane adresowe:
Kl Kancelaria prawna
ul. Rymarska 47/9
53-206 Wrocław
NIP: 748 153 0659
Dane kontaktowe:

tel: 537 819 165
tel: 601 313 571
e-mail: sekretariat@kl-kancelaria.pl