?Kolizja samochodowa, a wysokość odszkodowania?

Często zgłaszają się do nas osoby, którym Ubezpieczyciel zaniżył wysokość przysługującego im odszkodowania.

Co w takiej sytuacji można zrobić? Oprócz tego, że można zgłosić się do nas o pomoc prawną, warto też znać swoje prawa.

W pierwsze kolejności, aby ocenić, czy odszkodowanie jest zaniżone, musimy mieć wiedzę na temat jakimi zasadami ma obowiązek kierować się ubezpieczyciel dokonując wyceny szkody.

Celem odszkodowania jest przywrócenie uszkodzonego auta do stanu sprzed szkody. A co to oznacza w praktyce?

Ubezpieczyciel podczas wyliczeń powinien:

1. Wziąć pod uwagę ceny oryginalnych części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z daty ustalania odszkodowania. Zasada jest więc prosta: część oryginalną zastępujemy częścią oryginalną, a część nieoryginalną częścią nieoryginalną (niezależnie od wieku pojazdu!).

2. Wysokość ceny części zamiennych bierzemy z daty ustalania odszkodowania.

3. Obowiązek naprawienia szkody nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy pojazdu i czy w ogóle zamierza ją naprawiać.

Warto zawalczyć o większe odszkodowanie, tym bardziej, że jak wskazuje nasze doświadczenie, w większości przypadkach wysokości wypłacanych odszkodowań są znacznie zaniżane.